Наръчник по ТРЗ от 1908-ма година

Възстановено копие на помагало по ТРЗ (Труд и работна заплата) от началото на миналия век. Изданието е предназначено като справочник с тогавашните закони при воденето на пейрол, командировъни и облагане на доходите. Прегледно са представени категориите труд и граници за заплати.

Разгръщайки изданието, дори прочитайки само предговора от авторите, става ясно, че както и сега, така и преди 100 години бъркотията и огромния брой наредби са били на лице. За да може един счетоводител да следи всички новости в отношение на ТРЗ, Личен състав, обработка на заплати ... е нужно да отделя 1/3 от времето си именно за това. Ето какво казват авторите за мотивацията си да напишат помагалото:

Поставени в условия да имаме възможност да съберем по-лесно всички наредби по предмета, който ни интересува, ние се пак употребихме не малко време, труд и усилия, докато постигнем това. От тук може да се заключи, колко много е трудно за учрежденията и длъжностните лица да си служат с тъй разпръснати наредби. За да се премахне тая голяма несгода, наредихме това помагало.

Payroll e сравнително нов термин в съвременните консултантски услуги, но всъщност тази дейност се е извършвала още преди 100 години и още 100 преди това, но обозначена с друго наименование.

Тук може да прегледате изданието онлайн: