Удължиха срокът за пререгистрация на фирмите

Удължиха срокът за пререгистрация на фирмите, като добавиха половин година отсрочка. Крайният срок за пререгистрация на фирма вместо 31 декември сега става 30 юни 2011 г. 

Към края на октомври 2010-та, все още близо 900 000 фирми не са започнали процедура по пререгистрация. Все пак може да се отбележи, че има силно завишаване на броя на подадените заявления за пререгистрация през последните три месеца. Едноличните търговци, които са се пререгистрирали през август и септември, са 5-6 пъти повече от обичайното, два пъти повече са и вписаните наново ООД.

Има поправка и в срокът за заличаване на не-действащи фирми. Според поправката в Закона за търговския регистър, заличаването ще се случи чак през юли 2016 г.

Регистрация на фирма и пререгистрация на фирми предлага фирма Легалекс (Legalex).